Безкоштовна On-line консультація

Київський центр бухгалтерського обслуговування (Київський ЦБО) пропонує безкоштовне консультування в режимі on-line з питань обліку та права.

 

Безкоштовна On-line консультація надається із загальних питань обліку та права, що не вимагає вивчення конкретних документів.

У випадку, якщо для відповіді на питання необхідно вивчення певного пакета документів, Вам буде запропоновано надіслати нам їх по електронній пошті або по факсу. Така консультація оплачується за тарифом письмової консультації.

 

Для отримання On-line консультації необхідно заповнити форму зворотнього зв’язку та викласти суть питання.

Пам'ятайте, що надання повної та точної інформації безпосередньо впливає на юридичну кваліфікацію подій та, відповідно, на якість наданої Вам відповіді.


Київський ЦБО залишає за собою право публікації відповідей на питання, які надійшли на адресу Компанії.

Консультации

Бесплатная On-line консультация

Киевский центр бухгалтерского обслуживания (Киевский ЦБО) предлагает бесплатное консультирование в режиме on-line по вопросам учета и права.

 

Бесплатная On-line консультация предоставляется по общим вопросам учета и права, не требует изучения конкретных документов.

В случае, если для ответа на вопрос необходимо изучение определенного пакета документов, Вам будет предложено отправить нам их по электронной почте или по факсу. Такая консультация оплачивается по тарифу письменной консультации.

 

Для получения On-line консультации необходимо заполнить форму обратной связи и изложить суть вопроса.

Помните, что предоставление полной и точной информации непосредственно влияет на юридическую квалификацию событий и, соответственно, на качество предоставляемой Вам ответа.


Киевский ЦБО оставляет за собой право публикации ответов на вопросы, поступившие в адрес Компании.