Как отразить в бухгалтерском учете проектно-сметную документацию?

 

Питання. Добрий день! Ми віднесли на рах. 12 "Нематеріальні активи" проектна документація і не нараховуємо амортизацію скажіть правильна ця операція чи ні і якщо не правильна то куди віднести  вартість проекту?

 

Відповідь.

До капітальних інвестицій включаються витрати  на будівництво від початку і до закінчення зазначених робіт та введення об'єкта в експлуатацію, зокрема, і проектно-вишукувальні роботи.

Отже, вартість проектної документації включається до первісної вартості основного засобу.