Калькулятор вартості бухгалтерських послуг

З метою визначення вартості бухгалтерського обслуговування, введіть наступні данні:

Система оподаткування:
Платник податку на додану вартість Так Ні
Середньомісячна кількість первинних документів (загальна кількість документів, які містять відомості про господарські операції: внутрішні документи, документи видані покупцям та отримані від постачальників тощо):
Середня кількість номенклатурних позицій у первинному документі:
Кількість штатних працівників:

Зазначте пункти, які харектиризують господарську діяльність Вашої компанії:

Компанія займається зовнішньоекономічною діяльністю? Так Ні
Компанія займається виробництвом? Так Ні
В компанії працюють нерезиденти (працівники, які не мають громадянства Укарїни)? Так Ні
Компанія здійснює нарахування заробітної плати за відрядною системою, має заборгованість по заробітній платі, висока плинність кадрів? Так Ні

Додатково зазначте:

Бажаєте мати віддалений доступ до термінального серверу 1С? Так Ні
Бажаєте довірити ведення кадрового обліку Київському ЦБО? Так Ні
Середньомісячний доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): грн.
Межа матеріальної відповідальності, яка покладається на Київський ЦБО:

ВАРТІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ:   грн.